Giá: Liên hệ

Đặc tính Dây Tết Chèn Chì Graphite:

Dải nhiệt độ làm việc: -200 up to +550 deg C (steam: 650 deg C)

Áp xuất làm việc max:  200 bar

Có thể được sử dụng trong van và một số ứng dụng quay, van nhiệt độ cao và máy thổi muội.

Dây Tết Chèn Chì Graphite thích hợp cho mọi ứng dụng, làm kín nước nóng, hơi nước có nhiệt độ và áp suất cao,

chất lỏng truyền nhiệt, khí hydro, amoniac, dung môi. Hydrocacbon, chất lỏng đông lạnh, v.v.…