Giá: Liên hệ

Nhiệt độ làm viêc:  -200 up to + 280 deg C

Tốc độ quay: 20 m/s

Pressure max: 250 bar

PH: 0-14

Dây Tết Chèn PTFE Graphite Packing có thể tự bôi trơn này không làm hỏng trục và giảm thiểu chi phí thay thế ống bọc.

Nó được khuyến khích cho trục cho hầu hết tất cả các hóa chất.